Warunki budowy studni głębinowej do 30 m:

  • 5 metrów – tyle wynosi najmniejsza dozwolona odległość studni do granicy działki. Jest dopuszczalne, aby studnia znajdowała się na granicy dwóch działek pod warunkiem, że ujęcie to zaopatruję w wodę obydwu właścicieli posesji.
  • 15 metrów – minimalna odległość studni do szamba. 
  • 30 metrów – odległość studni do przewodu drenarskiego, gdy na działce znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym.
  • Studnia, która dostarcza wody pitnej musi posiadać obudowę wykonaną z nieprzepuszczalnych materiałów oraz takich, które nie wpływają w sposób negatywny na jakość wody. Złącza muszą być wykonane szczelnie.
  • 90 cm – wysokość od poziomu terenu części nadziemnej studni kopanej niewyposażonej w pompę.
  • 20 cm – wysokość od poziomu gruntu części nadziemnej studni kopanej wyposażonej w pompę.
  • Nadziemna część studni powinna zostać zabezpieczona przykryciem trwałym i szczelnym.
  • Odpowiednio utwardzony powinien zostać teren wokół studni o pasie szerokości min. 1 metra (odległość od zewnętrznej części obudowy studni). Dodatkowo teren otaczający studnię powinien być przygotowany w taki sposób, aby powstał spadek (2%) w zewnętrznym kierunku.

 




AquaWiert - Studnie głębinowe