Wiercenie studni głębinowej


Woda jest jednym z podstawowych składników, bez których nie jesteśmy w stanie żyć. Dostarcza ona niezbędnych substancji organizmowi oraz wspomaga jego procesy detoksykacyjne i trawienne. Ma również właściwości termoregulacyjne. Dlatego tak ważne jest zapewnienie sobie stałego dostępu do najwyższej jakości wody. Możliwość taką da Ci własna studnia głębinowa. Oferujemy Ci możliwość uniezależnienia się od korzystania sieci wodociągowej, które często wiąże się z wysokimi rachunkami.

Wiercenie studni, które Ci proponujemy to doskonałe rozwiązanie dla gospodarstw domowych a także zakładów przemysłowych. Ujęcia te pozwalają na uzyskanie wody, która nie jest narażona na zanieczyszczenia. Ponadto jest to bardzo wydaje rozwiązanie.
Odwierty studni rozpoczynamy od określenia najlepszej lokalizacji, która zapewni stały dostęp do wody oraz ustalenia jej orientacyjnej głębokości. Ujęcie wody jest również obwarowane regulacjami prawnymi dotyczącymi jej położenia, których przestrzegamy.
 

Wymagania co do odległości studni są następujące:

 • studnia musi być położona w odległości co najmniej 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
 • 5 m od granicy działki oraz studni wspólnej na granicy dwóch działek,
 • 15 m odległości od budynków oraz szczelnych zbiorników ściekowych, kompostowników, itp., a także od szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki,
 • 30 m oddalenia od drenażu, który rozsącza ścieki do gruntu (oczyszczone biologicznie),
 • 70 m oddalenia od wybiegów dla zwierząt hodowlanych, które są nieutwardzone i drenażu rozsączającego ścieki do gruntu (nieoczyszczone biologicznie).
 

Etapy wykonania studni głębinowej metodą mokrą:

 1. Wyznaczenie miejsca zlokalizowania studni w oparciu o opracowania i mapy hydrogeologiczne.
 2. Wywiercenie otworu studziennego w osłonie i zabudowa rur obsadowych (osłonowej) w sypkich warstwach gruntu oraz odizolowanie wód podskórnych do warstwy nieprzepuszczalnej
 3. Zabudowa rur studziennych razem z filtrami PCV w otworze kolumny.
 4. Filtrowanie otworu kruszywem studziennym krzemowym.
 5. Odcięcie wód gruntowych przy użyciu środków uszczelniających, wykonanie pierścienia uszczelniającego przy pomocy masy bentonitowej.
 6. Usunięcie rur obsadowych (metoda mokra)
 7. Oczyszczające pompowanie wraz z pomiarem wydajności.
 8. Dezynfekcja studni głębinowej.
 9. Dobór pompy głębinowej oraz innych urządzeń
 10. Przyłącze do budynku.
 11. Zabezpieczenie studni głębinowej do momentu jej podłączenia.

Etapy wykonania studni głębinowej metodą suchą:

Etapy w tej metodzie są prawie takie same jak w metodzie mokrej z tą różnicą, że zamiast rur obsadowych wbudowywane są rury osłonowe, które w następnych krokach nie są usuwane.
Projekt budowy studni
Specjalistyczna wiertnia
 
AquaWiert - Studnie głębinowe