Studnie głębinowe - cennik lokalizacji, wiercenia oraz instalacji

Lokalizacja wody - koszt badania oraz opracowania mapy wody - od 700 zł (w zależności od głębokości badanego terenu). Jeżeli posiadamy mapę danego terenu (a posiadamy ich wiele w okolicach których działamy) badanie i opłata nie jest konieczna.

Wiercenie studni - od  250-280 zł za metr + stalowa rura osłonowa (konduktorowa) cena za metr uzależniona od aktualnej rynkowej ceny stali  (najczęściej kilka metrów)
Rura Stalowa osłonowa jest stosowana jako osłona i stabilizator górnej warstwy geologicznej. Jest to bardzo potrzebny element który gwarantuje prawidłową eksploatację i funkcjonowanie studni. Rurę taką osadza się na 1/4-1/3 długości początkowej studni i dodatkowo uszczelnia się ją wyselekcjonowanymi środkami w przestrzeni międzyrurowej.
W praktyce stosuje się odcinek od 3-12 metrów. Jednak ostatecznie profil geologiczny decyduje o tym na ile rura musi być posadowiona aby nie dochodziło do powstania szczelin które będą zanieczyszczać wody głębinowe. Studnia bez rury osłonowe mi nie ma prawa bytu. Po kilku latach Studnia bez zastosowania takiej technologii przyczynia się do zaburzenia mętności wody a w efekcie czego do dużych zmian w warstwie wodonośnej co prowadzi do braku dopływu wody w studni.

Przyłączenie techniczne - wykonenie punktu czerpalnego na działce bez zabudowy od 3000 zł.
lub
Przyłączenie pełne - kompletna istalacja z przyłączeniem do budynku od 4000 zł.

 

Niezależnie od powodów podjęcia decyzji o skorzystaniu z możliwości czerpania wody z własnej wierconej studni głębinowej, staramy się pomóc inwestorom w każdym zakresie inwestycji od usługi wiertniczej po uruchomienie odwiertu. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, specjalistyczny sprzęt, najwyższej jakości urządzenia i materiały niezbędne do instalacji pompy głębinowej i infrastruktury wodnej oraz nowoczesną metodę elektroporową ERT w poszukiwaniu wody, jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko efektywny rezultat, ale również atrakcyjne i konkurencyjne ceny dla wszystkich zainteresowanych klientów z terenu Małopolski i nie tylko. Cena wiercenia studni głębinowej waha się od  280-280 zł, zależy ona od wielu czynników np. profilu geologicznego czy odległości od bazy a także skomplikowania profilu wiercenia. Całościowa wycena zależy w dużym stopniu od:

 • wyboru przez inwestora urządzeń i materiałów, z jakich chce skorzystać w realizacji inwestycji lub materiałów i urządzeń sugerowanych przez Auawiert, które są starannie dobierane do danej inwestycji i zapewniają kilkupokoleniowe użytkowanie,
 • potrzeb i oczekiwań w zakresie głębokości poboru wody i średnicy wiercenia (wydajność wodna),
 • profilu geologicznego,
 • charakterystyki topograficznej terenu, na którym wykonywana jest inwestycja (np. w przypadku utrudnionego dojazdu specjalistycznego sprzętu),
 • technologii wiercenia (sprężone powietrze, młotek wgłębny i kompresor – twarde skaliste podłoża lub metoda wodna wiercenia płuczkowego – miękkie tereny, podłoża iłowe) dedykowanej określonemu podłożu.

Zależność ostatecznej ceny od powyższych kryteriów jest zatem sprawą indywidualną każdej inwestycji w związku z czym trudno o jednoznaczne określenie jej ostatecznego kształtu, dlatego zapraszamy każdego zainteresowanego wodą z podziemnych warstw wodonośnych na szczegółowe konsultacje.

Aquawiert w ramach kompleksowych usług wiertniczych zapewnia:

 • pełną analizę miejsca na budowę wierconej studni głębinowej z wykorzystaniem tomografii ERT,
 • dojazd specjalistycznego sprzętu na miejsce inwestycji,
 • pomoc w doborze pompy głębinowej i ewentualnie hydroforu,
 • ekologiczne materiały izolujące,
 • wykonanie wiercenia wraz z instalacją,
 • pompowanie sprawdzające wydajność i doprowadzające do prawidłowego ułożenia warstw filtrujących,
 • utwardzenie terenu wokół studni na szerokość co najmniej 1 m,
 • 2-letnią gwarancję dla wierconej studni głębinowej.
Kompleksowa oferta usług wiertniczych dedykowana jest między innymi dla:
 • wszelkich budynków mieszkalnych od jednorodzinnych, wielorodzinnych po całe osiedla mieszkaniowe,
 • szeroko pojętego przemysłu i funkcjonujących w nim procesów technologicznych,
 • przedsiębiorstw wodociągowych komunalnych i prywatnych,
 • gospodarstw rolnych, w tym hodowlanych oraz ogrodniczych i sadowniczych,
 • branży turystycznej (hotele, pensjonaty, campingi), restauracyjnej i sanatoryjnej,
 • firm związanych z dystrybucją wód mineralnych.

Standardowa studnia głębinowa wiercona na głębokość 30 m głębokości

W ramach wykonywanej usługi wiertniczej standardowa studnia głębinowa wymaga zastosowania określonych materiałów i urządzeń:

 • rura studzienna o średnicy od 115mm do 160mm (30 m) oraz 9m filtru czynnego, z filtrem krzemowych na całej długości kolumny rury studziennej zakończonym odcięciem materiałami izolującymi,
 • rura osłonowa stalowa 169,3 mm x 4,5 mm – 6 m,
 • ekologiczne materiały izolacyjne,
 • utwardzenie terenu wokół studni na minimum 1 m,
 • przyłącze budowlane z wybraną przez wykonawcę pompą głębinową przy założeniu 30 m głębokości, lustro wody 14 m poniżej poziomu terenu, wydajności 2,5 m³ wody, odległości ujęcia 3 m od pomieszczenia z ewentualnym hydroforem i umieszczenia pompy głębinowej 5 m od dna wierconej studni głębinowej.

Wszelkich informacji dotyczących kompleksowych usług wiertniczych, urządzeń, materiałów, ustalenia cen za wykonanie wierconej studni głębinowej oraz możliwości skorzystania z proponowanego przez nas EkoKredytu udzielamy poprzez SZYBKI KONTAKT.

Samochód dostawczy firmy AquaWiert

Kompleksowa woda pod klucz

Jako, że nasza firma kompleksowo podchodzi do każdego klienta ostatni etap czyli przyłączenie wody do budynku następuje przy pomocy wysoko wydajną pompą firmową, techniczną

Ustalimy parametry pompy, zbiornika, przewodów tłoczonych oraz technologie zamknięcia i wykończenia studni (nowoczesnymi studzienkami z deklem plastikowym, bądź żeliwnym - nie na kręgach).

Aby określić faktyczny stan piętra wodonośnego wymagane jest przeprowadzenie badań lokalizacji wody.

Wiercenie bez przeprowadzonych badań lokalizacji jest prowadzone na odpowiedzialność klienta.

Instalacje wykonujemy na życzenie klienta po rozliczeniu usługi wiercenia.

Sprzęt Profesjonalny sprzęt wiertniczy
 

Swoje usługi wykonujem specjalistycznym sprzętem niskogabarytowym, który nie niszczy terenu. Dzięki zastosowaniu specjalnych gąsienic jesteśmy w stanie wjechać w każdy teren i na każdą inwestycję.

 Certyfikat wygodna firma Szybki kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych
AQUAWIERT
tel: 609 666 609
biuro@aquawiert.pl

Mapa dojazdowa
AquaWiert - Studnie głębinowe