Studnie głębinowe

Specjalista AquaWiert podczas wykonywania pomiarów

Czysta woda – to obok powietrza najważniejsze dobro niezbędne dla naszego organizmu i jego prawidłowego funkcjonowania. W zasadzie rolę zawartych w niej mikro- i makroelementów możemy pominąć, ponieważ to nie woda jest ich głównym dostawcą, ale spożywane pokarmy. Natomiast jej ogromne znaczenie polega na tym, że sama będąc składnikiem pokarmowym, przenosi wszelkie składniki odżywcze z jedzenia do komórek organizmu. W dużym stopniu przyczynia się do wydalania z nich produktów przemiany materii, również związków toksycznych. Woda przenosi także hormony i enzymy oraz reguluje temperaturę ciała. Biorąc to wszystko pod uwagę, musimy zdawać sobie sprawę, że choć wody mamy pod dostatkiem, to jednak zdecydowana jej część (97%) jest słona. Co prawda już dziś jesteśmy w stanie ją odsalać, ale koszt tego jest ogromny i z drugiej strony może zaburzyć naturalny morski ekosystem. Zatem nauczmy się tym dobrobytem odpowiednio gospodarować, zwłaszcza że cena za ten życiodajny płyn stale rośnie. Warto w tym przypadku skorzystać z możliwości posiadania własnej wody ze studni głębinowej, pamiętając równocześnie o tym, by jej bez potrzeby nie marnować.

 

Wiercenie studni głębinowych - dlaczego Aquawiert?

Od wieków studnie kopane stanowiły źródło czystej i zdrowej wody. Jednak ostatni okres rozkwitu cywilizacji technologicznej – pomijając jej pozytywy – doprowadził do sytuacji, gdzie płytkie głębokości nie gwarantują już ani jej czystości, ani tym bardziej zachowania czynników pozytywnie działających na nasze zdrowie. Dlatego wodę szukamy na większych głębokościach. Do tego potrzebne jest ogromne doświadczenie oraz wiedza, a tego firmie Aquawiert nie brakuje. Jesteśmy jednym z liderów w branży hydrologicznej posiadającym wszystkie uprawnienia i pozwolenia oraz specjalistyczny sprzęt do poszukiwania wody i wiercenia studni głębinowych niezależnie od tego, jak trudne będą to warunki. Wiercimy również w skale – dolomity, piaskowce, wapienie. Własna studnia głębinowa wiercona to przedsięwzięcie tańsze niż podłączenie do wodociągu, a przy tym gwarantujące czystą wodę dokładnie za tyle, ile zużyjemy energii przy jej wydobyciu.

Budowa studni

Specjalizujemy się przede wszystkim w wierceniu studni głębinowej. Odwierty wykonujemy na terenie Małopolski, gdzie przeważają rędziny, czarnoziemy, gleby brunatne i bielicowe oraz na Śląsku z glebami płowymi. Posiadany najwyższej jakości profesjonalny sprzęt oraz wysoko wykwalifikowana kadra pracowników pozwalają nam wykonywać usługi wiertnicze (na mokro i udarowe w skale) również w Karpatach, gdzie dominują ziemie brunatne i pararędziny. Odwierty studni głębinowej niemal w każdym podłożu nie stanowią zatem dla nas większego problemu.

Dlaczego studnia głębinowa?

Jak już wspomnieliśmy, studnie kopane sięgają co najwyżej 10 m głębokości, a więc czerpana woda pochodzi z pierwszej warstwy narażonej na różnorodne zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego – nawozy, środki ochrony roślin – oraz z nieszczelności infrastruktury kanalizacyjnej. Również padające deszcze nie należą już do grupy czystych opadów. Wiele wspólnego ma tu funkcjonujący przemysł, który generuje do atmosfery szkodliwe zanieczyszczenia. To jednak nie wszystko, ponieważ często mieszkańcy domów, paląc śmieci lub niskiej jakości opał, doprowadzają do tworzenia groźnych dla ludzi i środowiska pyłów, które osadzają się na każdej powierzchni, a pod wpływem wody opadowej przedostają się w głąb ziemi. Studnie głębinowe (wiercone) pozwalają czerpać wodę z drugiego poziomu (warstwa wodonośna), gdzie nie docierają zanieczyszczenia, a jej zasoby są znacznie większe. Każda wykonana przez nas studnia głębinowa jest zabezpieczana nowoczesnymi i ekologicznymi materiałami uszczelniającymi, co sprawia, że instalacja wraz z pompą głębinową jest idealnie hermetyczna.

Korzyści z wierconych studni głębinowych

Zanim przejdziemy do korzyści z wykonania studni głębinowej, warto zwrócić uwagę na dostępność informacji w naszej firmie poprzez SZYBKI KONTAKT. Dzięki tej usłudze każdy potencjalny inwestor, niezależnie od tego, czy jest z Krakowa, Bielsko Białej, Zawoi czy Wisły, uzyska pełną wiedzę w zakresie metod poszukiwania wody, wiercenia studni głębinowej, cennika i możliwości skorzystania z programu EkoKredyt. Decydując się na własne ujęcie, możemy przede wszystkim liczyć na:

  • czystą i zdrową wodę, która w głębszej warstwie przechodzi kilka naturalnych filtracji,
  • pełną niezależność od wodociągów,
  • niewielkie koszty eksploatacyjne (brak opłat za wodę, bardzo niskie zużycie energii, niska cena za czynności konserwacyjne),
  • bezpieczną instalację pompy głębinowej,
  • pewność zaopatrzenia w wodę.

Jak zdezynfekować studnię głębinową?

Istnieją przypadki, w których woda w studni głębinowej nie nadaje się do spożycia. Dowodem będą nieodpowiednie wyniki badań. Jednak nawet pomimo braku aktualnego badania wody, należy wiedzieć, że wody ze studni nie wolno używać w sytuacji, gdy doszło do:

  • zalania studni w trakcie powodzi,
  • skażenia wód gruntowych na danym obszarze.

Jedynym sposobem na przywrócenie odpowiednich parametrów wody studziennej w takich przypadkach jest dezynfekcja studni. W zależności od tego, jaki rodzaj studni posiadamy, proces ten przebiega inaczej i wymaga zastosowania innych środków:

  • studnie głębinowe czyści się za pomocą roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Po zmierzeniu głębokości wody, jej odpompowaniu i oczyszczeniu studni, czyszczona jest cembrowina, przyrządy do czerpania wody oraz pokrywa studni. Roztwór przygotowuje się w proporcji 2 łyżeczki wapna chlorowanego na 10 l wody. Kolejnym krokiem jest wypełnienie dna studni żwirem i wymiana wody, a następnie – dodanie do wody roztworu wapna chlorowanego. Po 24 godzinach wodę należy wybierać, aż zapach chloru ustanie;
  • metodą dezynfekcji studni wierconej jest zazwyczaj długotrwałe pompowanie, do czyszczenia studni stosuje się również wyżej wspomniany roztwór, wprowadzany specjalną pompą.

Po wykonaniu czyszczenia studni należy zlecić badanie wody. Jeśli jego wyniki okażą się pozytywne, kolejne badanie powtarza się po upływie dwóch dni. Jeśli woda nadal nie spełnia norm przydatności do spożycia – czyszczenie studni należy powtarzać do skutku.

AquaWiert - Studnie głębinowe