Pompy ciepła

 

Pompa ciepła to urządzenie pobierające ciepło ze źródła o temperaturze niskiej i dostarczające je do medium mającego temperaturę wyższą. Dzięki temu termodynamicznemu systemowi możemy korzystać z odnawialnych źródeł energii posiadających niską temperaturę i wygenerować z nich ciepło.

Do tak ich źródeł należą m.in. woda, powietrze, grunt. Medium grzewcze znajdujące się w takiej instalacji pozwala na wykorzystanie ciepła, które znajduje się w przyrodzie do ogrzania pomieszczeń, budynków, wody użytkowej. Jest to technologia oszczędzająca energię, ponieważ do jej działania potrzebna jest tylko energia elektryczna, która jest dużo niższa od uzyskanej energii cieplnej.

Ponadto pompy ciepła są urządzeniami proekologicznymi – nie wytwarzają trujących spalin i gazów. Z tego względu coraz częściej zdarza się, że można na ten cel uzyskać dofinansowanie od gmin.

 


Działanie pompy ciepła:

Cykl działania pompy ciepła składa się z czterech etapów:

1. Ciepło jest apsorbowane ze źródła mającego niską temperaturę przez czynnik roboczy znajdujący się w parowaczu.

2. Zasysanie do sprężarki czynnika roboczego, gdzie zwiększana jest jego temperatura oraz ciśnienie.

3. Schładzanie czynnika roboczego w skraplaczu. W ten sposób oddaje on swoje ciepło do obiegu grzewczego.

4. W zaworze rozprężnym spada ciśnienie i temperatura czynnika roboczego, który ponownie trafia do parowacza.

Wybór pompy ciepła


Wiele czynników wpływa na decyzję wyboru najbardziej korzystnie działającej pompy ciepła w danych warunkach. Wybór jest uzależniony m.in. od rodzaju źródła ciepła, do którego mamy dostęp, typu budynku oraz celu, na który uzyskane ciepło ma być wykorzystane – czy to ma być np. ogrzewanie podłogowe, c.o.

Służymy wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w pomocy przy wyborze najbardziej optymalnego rozwiązania. Doradzimy tak, aby Państwa oczekiwania były w pełni spełnione.


AquaWiert - Studnie głębinowe