Instalacja pompy głębinowej

Obszary Małopolski i Śląska posiadają bardzo duże różnice w zasobności i możliwości poboru wód głębinowych. Dlatego decyzja o kopaniu studni lub jej wierceniu musi być poprzedzona kompleksowym i profesjonalnym rozpoznaniem warunków gruntowych i wodnych na działce inwestora. Skorzystanie ze specjalistycznej pomocy naszej firmy pozwoli określić rodzaj wody, jej dokładną lokalizację, głębokość występowania zasobów i oczywiście możliwą wydajność studni głębinowej. W przypadku występowania wody na niewielkiej głębokości wystarczy w zasadzie studnia kopana i pompa samozasysająca, ale w sytuacji, gdy potrzeby są ukierunkowane na krystalicznie czystą i zdrową wodę, jej poszukiwanie wymaga profesjonalnego sprzętu, metody elektrooporowej ERT, którą stosujemy, oraz usług wiertniczych na najwyższym poziomie. W zależności od wydajności wodnej i ciśnienia, jakie wytwarza, oraz adekwatnej do tego średnicy wierconej studni, instalujemy odpowiednią pompę głębinową.

Zastosowanie pomp głębinowych

Do efektywnego zaopatrzenia danego obiektu w wodę pitną pochodzącą z zasobów funkcjonujących na dużych głębokościach stosowane są pompy głębinowe. Ich budowa pozwala na bezproblemową pracę w środowisku wodnym niezależnie od pozycji, w jakiej jest montowana: pionowej lub poziomej (w przypadku poboru wody głębionowej ustawienie pionowe). Z uwagi na ich uniwersalność, możemy je wykorzystać między innymi:

 • w rolnictwie, sadownictwie i działalności szkółkarskiej,
 • w różnorodnych działach przemysłu i zakładach produkcyjnych,
 • w zakładach wodociągowych,
 • w gospodarstwach indywidualnych.

Szczególne zastosowanie pomp głębinowych w wykonywanych przez nas odwiertach studni dotyczy wydobycia wód mineralnych i termalnych niezawierających określonych ilości domieszek ścierających. W tym przypadku dotyczy to zawartości piasku w wodzie nieprzekraczającej – w zależności od typu pompy – 50 do 100 g/m³. Pompy głębinowe równie dobrze sprawdzają się w skutecznym obniżaniu poziomu tzw. wody zaskórnej, np. w kopalniach odkrywkowych. Wykorzystując ich możliwości i zróżnicowane parametry, możemy dobrać odpowiednią pompę głębinową do określonych potrzeb inwestora niezależnie czy będzie to gospodarstwo indywidualne, szeroko pojęte rolnictwo czy przemysł. Bardzo istotne jest tu także – przy wykonaniu odwiertu – zdecydowane obniżenie nakładów finansowych na inwestycję dzięki niedużej średnicy, jaka charakteryzuje pompy głębinowe.

Montaż, eksploatacja i zalety nowoczesnych pomp głębinowych

Różnorodność pomp dedykowanych do wykonywanych przez nas odwiertów studni głębinowych pozwala na pełne zabezpieczenie wszelkich – również nietypowych – potrzeb w zakresie pozyskiwania i wykorzystania wody. Posiadane pompy charakteryzują się wyjątkową odpornością na warunki użytkowania, niezwykle bogatym zakresem parametrów i wydajności zastosowanego silnika oraz, co z naszego punku widzenia jest oczywiste, odpornością na korozję. Proponowane przez nas pompy głębinowe są wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, które radykalnie minimalizują ewentualne ryzyko jej uszkodzenia:

 • zwarcie, przegrzanie się silnika,
 • wypływanie wirnika (pierścienie oporowe),
 • mieszanie się wody z cieczą wypełniającą silnik (specjalne uszczelnienia wału).

Warto zwrócić uwagę na to, że wszystkie nowoczesne pompy głębinowe wyposażone są w zawór zwrotny z koszem ssącym oraz zabezpieczenie przed tzw. suchobiegiem. Co to oznacza? W przypadku znacznego obniżenia się lustra wody poniżej zadanego poziomu następuje samoczynne wyłączenie się instalacji pompy głębinowej. Zastosowanie urządzenia bez takowego zabezpieczenia wymaga zamontowania w studni wierconej czujnika poziomu wody. A zatem pompy głębinowe powinny charakteryzować się m.in.:

 • łagodnym startem silnika – eliminacja udarów hydraulicznych i prądowych,
 • obecnością wyłączników ochronnych – ochrona przed nagłymi zmianami napięcia, brakiem energii elektrycznej, przepięciami,
 • najwyższą sprawnością,
 • bardzo dużą wytrzymałością na zużycie.

I takie właśnie pompy stosujemy w instalacjach wierconych przez nas studni głębinowych. Naszym klientom z Krakowa, Zawoi, Wisły, Bielsko Białej i wielu innych miejscowości Małopolski i Śląska zwracamy również uwagę na istotny element eksploatacyjny, który wpływa na żywotność pompy głębinowej. Tego typu urządzenie pracuje automatycznie, czyli włącza się w momencie uruchomienia poboru wody i wyłącza się, gdy pobór ustaje. Niestety każdy dzień przynosi wielokrotność takich załączeń, co powoduje szybsze zużycie pompy i w związku z tym montowana przez nas instalacja wyposażana jest w zbiorniki hydroforowe, w których gromadzona jest woda o określonej ilości oraz następuje niezbędna do prawidłowego funkcjonowania systemu akumulacja ciśnienia.

Błędy popełniane przy montażu instalacji pompy głębinowej

Wbrew pozorom jednym z najważniejszych czynników decydującym o powodzeniu inwestycji jest jej wykonanie przez sprawdzoną w branży usług wiertniczych firmę. W innym przypadku musimy liczyć się z błędami skutkującymi nie tylko wyższymi cenami za urządzenia, materiały i usługi, ale także kosztami za dodatkowe odwierty lub wręcz brak możliwości z ich korzystania. Na to składają się najczęstsze błędy:

 • brak przeprowadzenia próby wydajności wierconej studni – zatrudniona firma powinna sprawdzić wydajność instalacji pompy głębinowej poprzez ciągłe pompowanie wody (minimum 1 godzina), a wynik przekraczać zakładane zapotrzebowanie o około 1 m³/h. Mamy wtedy pewność, że normalne użytkowanie będzie zaspokojone. Ponadto wykonanie próby przyczynia się do właściwego ułożenia się warstw filtracyjnych w warstwie wodonośnej;
 • brak badania jakości wody – w przypadku organoleptycznych zastrzeżeń powinno być wykonane pogłębione wiercenie do niższej warstwy wodonośnej, a następnie profesjonalna analiza składu wody i w przypadku konieczności zastosowanie adekwatnych urządzeń uzdatniających;
 • brak specjalistycznego uszczelnienia rury osłonowej – zastosowanie specjalistycznych uszczelnień zapobiega nie tylko mieszaniu się wody gruntowej (różnorodne zanieczyszczenia, bakterie itp.) z użytkową, ale także jest obojętne na środowisko;
 • brak odpowiedniego zabezpieczenia przewodu elektrycznego – przewód elektryczny zasilający silnik pompy głębinowej powinien być mocowany do rury tłocznej plastikowymi obejmami, które służą do redukcji powstających naprężeń rozciągających, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z opuszczaniem pompy na dużą głębokość;
 • brak łączenia rur przewodami elastycznymi – w przypadku instalacji pompy zasysającej połączenia rur tłocznych i ssących wykonuje się z wykorzystaniem rur elastycznych w celu redukcji drgań, a co za tym idzie - zapobieżenia ich rozszczelnieniu;
 • brak w instalacji wodnej zaworu zwrotnego – uzyskanie potrzebnego podciśnienia w pompie wirnikowej i jej uruchomienie wymaga zalania wodą, a zatem za filtrem rurowym – w przypadku studni abisyńskiej – stosujemy zawór zwrotny, który to umożliwia I zapewnia poprawne działanie całej instalacji;
 •  
 • brak pompy trójfazowej (zastosowanie jednofazowej) – w przypadku większych zapotrzebowań na wodę stosujemy pompę trójfazową, ponieważ wykorzystanie jednofazowej skutkuje większymi obciążeniami prądowymi instalacji i stosowaniem dodatkowych zabezpieczeń (wyłączniki nadprądowe typu C), co z kolei podnosi koszt inwestycji i dalszej eksploatacji;
 • brak odpowiedniego usytuowania hydroforu względem obiektów mieszkalnych – w sytuacji, gdy nie mamy możliwości zastosowania odrębnego i wyciszonego pomieszczenia, najlepszym rozwiązaniem jest usytuowanie hydroforu w wykonanej nad studnią studzience odpływowej, co pozwoli zarówno zredukować powstały podczas jego pracy hałas, jak i odprowadzić wodę w przypadku powstania przecieków;
 • brak odpowiedniego zabezpieczenia przed mrozem instalacji zasilającej obiekt w wodę – w zależności od strefy przemarzania, rury zewnętrzne doprowadzające wodę do budynku powinny być ułożone na minimum 1,5 m głębokości i niezależnie od miejsca posadowienia zabezpieczone odpowiednią grubością warstwy termicznej i izolacyjnej. W przypadku potrzeby posiadania urządzenia rejestrującego zużycie wody głębinowej i jego usytuowanie w pomieszczeniu nieogrzewanym oraz nieocieplonym wymaga również zabezpieczenia przed mrozem;
 • brak podstawowej wiedzy w zakresie montażu instalacji pompy głębinowej – skorzystanie z naszych usług wiertniczych wraz z montażem kompletnej instalacji studni głębinowej jest poprzedzone wszelkimi konsultacjami i profesjonalnym poszukiwaniem wody na działce inwestora. Po ich wykonaniu udzielamy kompleksowych informacji dotyczących możliwości poboru wody, kosztów usług i cen za urządzenia oraz materiały niezbędne do montażu instalacji pompy głębinowej.

Pompa ciepła – jak działa i jaką wybrać?

Pośród wykonywanych przez nas usług wiertniczych na uwagę zasługuje również oferta wykonania odwiertów pod pompy ciepła, która stanowi doskonałe uzupełnienie dla wierconej studni głębinowej. Posiadanie własnej wody i możliwość korzystania z niewyczerpanych pokładów grzewczych prosto z gruntu to nie tylko funkcjonowanie w zgodzie ze środowiskiem, ale także wymierne ekonomiczne korzyści.

Działanie pomp ciepła opiera się na prostych założeniach:

 • ciepło pobierane jest ze źródła o niższej temperaturze za pomocą czynnika roboczego znajdującego się w parowniku,
 • zassanie czynnika roboczego do sprężarki, w której rośnie jego ciśnienie i temperatura,
 • schłodzenie czynnika roboczego następuje w skraplaczu poprzez oddanie ciepła do układu grzewczego,
 • schłodzony czynnik roboczy ponownie trafia do parownika i proces tworzenia ciepła grzewczego rozpoczyna się na nowo.

Wybór odpowiedniej pompy ciepła powinien być dostosowany do określonych potrzeb i adekwatny do danego obiektu wraz z uwzględnieniem źródła ciepła. Takie podejście gwarantuje pełne wykorzystanie systemu grzewczego w poszczególnych pomieszczeniach, całych budynkach zarówno domów jednorodzinnych, jak i magazynów, hal produkcyjnych oraz firm. Ponadto zapewni podgrzanie wody do celów użytkowych. Koszty eksploatacyjne wiążą się tylko z energią elektryczną niezbędną do pracy sprężarki oraz okresowymi konserwacjami systemu.

AquaWiert - Studnie głębinowe