Przyłącza studni głębinowych

Wykonujemy również przyłącza wodne nowopowstałych lub istniejących studni głębinowych oraz pomp do budynków.

Usługę realizujemy sprawnie i kompleksowo dzięki posiadaniu niskogabarytowych koparek. Nie degradujemy przy tych czynnościach działek.
Po wykonaniu odwiertu studziennego zostaje on wstępnie oczyszczony przy użyciu wody ze sprężonym powietrzem, a następnie umieszczana jest wewnątrz pompa robocza oraz określane są parametry studni, napływ w cyklu dobowym.

Montujemy również całe zestawy hydroforowe, w których skład  wchodzą urządzenia z odpowiednio przez firmę dobranymi parametrami, czyli pompa, zbiornik przeponowy, przewód tłoczny pe i zgrzewany w środku pp, kabel wodny, linki sterowania, zabudowy studni oraz inne niezbędne materiały. Zestaw jest  montowany razem z zasilaniem energetycznym i sterowaniem. Dzięki temu pompa nie będzie włączała się przy każdorazowym odkręceniu kranu (co wiąże się z większym zużyciem). Hydrofor zapewnia bezawaryjne działanie co wiąże się także z wygodnym użytkowaniem.

Instalacja przyłączaZamiast hydroforu montujemy zbiornik przeponowy, ponieważ  posiada w środku elastyczny wkład, który zapewnia jego cichą pracę, w przeciwieństwie do głośnego hydroforu. Zbiornik przeponowy jest  urządzeniem zapewniającym stałe ciśnienie wody w instalacji wodociągowej. To pojemnik, który jest wykonany z metalu. Woda jest zasysana do niego ze studni poprzez pompę. Zwiększająca się ilość wody wtłaczana do zbiornika sprawia że rośnie w nim ciśnienie. Gdy dojdzie do właściwego poziomu ciśnienia w urządzeniu to pompa zostaje automatycznie wyłączona. Ciśnienie to wypycha wodę ze zbiornika, gdy odkręcamy kran. Kiedy ciśnienie w hydroforze spadnie do określonego poziomu to pompa zostaje ponownie włączona i cały proces się powtarza.

Jak wspomniano wyżej w procesie przyłączania instalacji określane są  parametry studni. Indywidualne zapotrzebowanie na wodę określa wybór hydroforu o optymalnej pojemności.  Na większe zbiorniki konieczne jest przeznaczenie znacznej ilości miejsca, natomiast te najmniejsze można umieścić tuż pod zlewem kuchennym. 

Na podstawie tych parametrów dobierana jest również odpowiednia średnica kabli zasilających, przewodów tłocznych, jak również dobór właściwych urządzeń do wykonania sterowania ciśnieniowego.

Ponadto w przyłączach zostaje umieszczony peszel, odpowiedni kabel elektryczny oraz rura arota, która osłania kabel przed uszkodzeniami.

Przebijamy także ściany budynków w celu zamontowania hydroforu z osprzętem oraz doprowadzamy powstałą instalację do rurociągów mieszczących się w budynku. Dzięki temu całe przedsięwzięcie wykonuje dla państwa jedna firma.

Instalacja przyłącza u klienta

przykład instalacji pompy głębinowej

Przykład instalacji pompy głębinowej
AquaWiert - Studnie głębinowe