Oferta

 1. Wiercenie studni głębinowych do głębokości do 30 (bez zezwolenia) i nawet 100 m (wymagane pozwolenie wodnoprawne):
  • wiercenie w skale metodą udarową ze szczelną osłoną górotworu poprzez zastosowanie konduktora (rury stalowej - osłonowej) - metoda sucha, czyli wiercenie przy wykorzystaniu sprężonego powietrza, 
  • wiercenie w miękkich frakcjach metodą płuczkową na prawy dolny obieg płuczki ze szczelną osłoną górotworu - metoda mokra, czyli wiercenie przy wykorzystaniu wody.
 2. Wiercenie studni abisyńskich.
 3. Ustalanie miejsca odwiertu za pomocą badań elektrooporowych.
 4. Montaż oraz wymiana pomp głębinowych w studniach.
 5. Odwadnianie terenów.
 6. Zabudowy studni oraz podłączanie ich do budynków.
 7. Montaż hydroforów.
 8. Odwierty pod pompy ciepła.
 9. Montaż pomp ciepła.
 10. Odwierty pod pale i mikrofale.
 11. Przyłącza budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej.
 12. Hydrogeologia.
 13. Nadzór geologiczny nad pracami, projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie.
 14. Dokumentacje geotechniczne.
 15. Ekspertyzy geotechniczne.
 16. Projekty, dokumentacje oraz opinie hydrogeologiczne.
 17. Opracowania i prace z zakresu ochrony środowiska.